INFLUENZAVACCINATION 2022

INFLUENZAVACCINATION 2022

Målgruppe for gratis vaccination: 

 • Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2023
 • Personer, med kroniske sygdomme som: 

                          - Kronisk lungesygdom (KOL)

                          - Hjerte/karsygdomme ikke isoleret forhøjet blodtryk

                          - Diabetes 

                          - immundefekt

                          - Påvirket respiration grundet nedsat muskelkraft

                          - Kronisk lever- og nyresvigt

 • Andre kroniske sygdomme, ifølge lægens vurdering  
 • Svært overvægtige med BMI over 35
 • Førtidspensionister
 • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Børn på 2-6 år (næsespray)
 • Gravide fra 12. graviditets uge
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, og studerende, elever og ufaglærte mv som også er i tæt kontakt til personer i særlig risiko for alvorligt forløb.
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden iflg. lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Husstandskontakter til børn i øget risiko

Er du i tvivl om du tilhører målgruppen, så skriv til din vanlige læge