Lægehuset Vejlsøvej er en kompagniskabs praksis, det betyder at klinikken ejes i fællesskab af de 5 faste læger.

Vi deltager i kurser og efteruddannelse således, at vi er fagligt opdaterede. Hver læge er på kursus mindst 6 dage årligt.

Alle læger er tilknyttet en eller flere supervisions grupper. 

I klinikkens Værdi-grundlag står følgende: 

Vi bidrager til at bibeholde og optimere vore patienters sundhed og funktionsniveau for herved at skabe forudsætninger for størst mulig livskvalitet og bidrag til samfundet for dem. Vores opgave er i videst muligt omfang at fremme patienterne evne til at tage vare på deres eget liv,  deres  egen  sundhed og deres egen sygdom. Vi støtter de uhelbredeligt syge i at bære deres situation og gøre den så tålelig som muligt.
Vi tilbyder vores patienter sundhedsfaglige ydelser (forebyggelse, opsporing, behandling og opfølgning) af højeste kvalitet i samspil med den enkelte patient, det øvrige sundhedsvæsen og andre centrale parter. 
Vi ser det som en væsentlig opgave at prioritere vores – og det øvrige sundhedsvæsens - ressourcer til dem, der har det største behov. 

Vi ønsker at du skal: 

  • føle dig velkommen, lyttet til og respekteret af os
  • have tillid til at du er i trygge og kompetente hænder
  • vide at vi gør vores yderste for at overholde tiderne, men at ventetid kan forekomme

Vi håber at du: 

  • møder os med åbenhed og tillid i enhver henseende
  • accepterer vores prioriteringer omkring behandling af de mest trængende først - måske er det dig næste gang
  • behandler os med respekt til enhver tid
  • møder til tiden og forstår, at kommer du for sent, har du brugt af din egen tid - ikke den næste patients