VANEDANNENDE MEDICIN

Afhængighedskabende medicin

Fremadrettet kan recepter på vanedannende medicin KUN udskrives ved personligt fremmøde i klinikken.

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af recepter på afhængighedsskabende medicin kun kan foregå ved en fremmøde konsultation. Det betyder, at recepter på sovemedicin, beroligende medicin, stærk smertestillende medicin og centralstimulerende midler (behandling af ADHD og narkolepsi) ikke kan fornys via telefon eller hjemmesiden. Står nogle af disse præparater på din medicinliste, vil vi anbefale, at der bookes en konsultation i klinikken hos din faste læge, så planen for behandling kan gennemgås, evt. udtrapningsplan drøftes og der lægges plan for fremtidige receptfornyelser. Der vil som udgangspunkt højst blive udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug ad gangen og kun ved fremmøde i konsultationen.

Langtidsbivirkninger af vanedannende medicin er: Svimmelhed og døsighed, der kan medføre faldtendens. Desuden hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, forvirring og demenslignende tilstande. Der kan opstå abstinenser, specielt i form af uro, angst og søvnløshed ved brat ophør, hvorfor nedtrapning af behandling bør foregå i samråd med lægen.

Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale doser for de enkelte præparater. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen nedlægger forbud mod bilkørsel, så længe behandlingen pågår.

Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin. Mindst én gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til samtale om behandlingen, hvor der lægges plan for det fremtidige forbrug og der laves en plan for nedtrapning/udtrapning, hvis det er muligt. Der kan ifølge loven kun undtagelsesvist laves særaftaler, som afviger fra disse regler - f.eks. ved alvorlig livstruende sygdom.

Afhængighedsskabende lægemidler (eksmpler i alfabetisk rækkefølge)

Benzodiazepiner:

Alopam, Alprazolam, Alprox, Apozepam, Bromam, Diazepam, Halcion, Hexalid, Imoclone, Imovane, Imozop, Klopoxid, Lexotan, Nitrazepam, Oxabenz, Oxapax, Pacisyn, Pronoctan, Risolid, Rivotril, Stesolid, Stilnocnt, Tafil, Triazolam, Zolpidem, Zonoct, Zopiclone.

Morfika:

Abstral, Actiq, Buprenorphin, Buprefarm, Bupremyl, Contalgin, Depolan, Dolatramyl, Dolol, Doltard, Durogesic, Fentanyl, Fortamol, Gemadol, Kodamid, Kodein, Mandolgin, Malfin, Matrifen, Metadon, Morfin, Nobligan, Norspan, Oxycodon, Oxycodonhydrochlorid, Oxycontin, Oxynorm, Palexia, Petidin, Pinex Comp., Reltebon, Subutex, Tadol, Targin, Temgesic, Tradolan, Tramadol, Transtec.

Centralstimulerende lægemidler (mod ADHD, narkolepsi):

Aduvanz, Attentin, Concerta, Conmet, Elvanse, Equasym, Intuniv, Medanef, Medicebran, Medikinet, Methylphenidat, Motiron, Ritalin.

Link til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om vanedannende medicin:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200176