Pneumokokvaccination 2022

Pneumokokvaccination 2022:

Hvis du har fået pneumokokvaccinen indenfor de sidste 6 år er du dækket

Målgruppe for gratis pneumokokvaccination:

 • Alle på 65 år eller derover
 • Beboere på plejehjem, botilbud og lign.
 • Personer som er fyldt 2 år med:
 1.      -manglende eller dysfunktion af milten
 2.      - Påvirket respiration pga nedsat muskelkraft
 3.      - Immundefekt
 4.      - Liquor lækage
 5.      - Tidligere invasiv pneumokok sygdom
 6.      - Cochlear implantation
 7.      - Udført stamcelletransplantation
 8.      - Udført organtransplantation
 9.      - Diabetes
 10.      - Kronisk nyre- eller leversygdom
 11.      - Kronisk lungesygdom
 • Personer under 18 år med: 
 1. Cyanotisk hjertesygdomme
 2. Hjerteinsufficiens
 3. Palliativ operation for hjertesygdom
 4. Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
 5. Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
 6. Hypodynamisk respirationsinsufficiens
 7. Nefrotisk syndrom
 8. Immundefekter (dog ikke agammaglobulinæmi ell SCID)
 • Personer med andre alvorlige sygdomme med særlig høj risiko for invsiv pneumokok sygdom iflg. lægens vurdering
 • Svejsere

Er du i tvivl om du tilhører målgruppen, så skriv til din vanlige læge