Medicinsk cannabis

Medicinsk cannabis


Med virkning fra 1. januar 2018 har Folktinget vedtaget en 4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis. Forsøgsordningen vil omfatte behandling med cannabisholdige produkter, som ikke er godkendte lægemidler. Da der er tale om behandling med ikke godkendte lægemidler, eksisterer der ikke den omfattende information og dokumentation for medicinsk cannabis, som det er tilfældet ved godkendte lægemidler.

Det er ingen hemmelighed, at forsøgsordningen med medicinsk cannabis ikke er lægernes ønske, det er et politisk flertalsønske. Dansk Selskab for Almen Medicin (vores faglige selskab) fraråder, at praktiserende læger udskriver medicinsk cannabis og Lægeforeningen er ligeledes kritisk i forhold til ordningen. Lægerne har derfor besluttet, at lægehuset ikke udskriver medicinsk cannabis eller henviser til speciallæge med henblik på dette. Baggrunden er følgende:

En læge er i medfør af autorisationsloven forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelse af gerning.

Ved ordination af såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin har den behandlende læge ansvar for vurdering af indikation, kontraindikationer og risiko for bivirkninger samt for at tage stilling til mulige interaktioner med den øvrige medicin, som patienten får.

Heri ser vi følgende problemer:

1. I bund og grund vides ikke, hvem der kunne tænkes at have gavn af medicinsk cannabis, man har gisninger, men det vides ikke.

2. Bivirkninger på kort og lang sigt er ikke velundersøgt, så det vides ikke, hvem der ikke bør tilbydes behandlingen.

3. Hvordan medicinsk cannabis influerer på andet medicin, som man måtte indtage (interaktioner) vides ikke.

Lægerne kan derfor ikke påtage sig ansvaret for denne behandling. Hvis en læge udskriver medicinsk cannabis og der indtræder alvorlige bivirkninger/hændelser har lægen ansvaret. Det ansvar påtager vi os hver dag med godkendte lægemidler, men vi kan ikke påtage os det ansvar i en forsøgsordning med et ikke godkendt lægemiddel i en politisk drevet forsøgsordning.

Ordineres medicinsk cannabis af anden speciallæge i anden sammenhæng må behandlingen videre ordineres af denne. Hvis speciallægen afslutter forløbet vil lægehuset ikke varetage den videre behandling med medicinsk cannabis, som i så fald må ophøre.

 

Lægehuset Vejlsø